SHARE
Passende zorg | 
Dijklander | 
Friesland

Passende Zorg @home

Passende zorg@home (PZ@H) is netwerkzorg waarbij zorgverleners vanuit verschillende ‘lijnen’ intensief samenwerken en klinische zorg thuis leveren onder hoofdbehandelaarschap van een zorgprofessional. Bij de uitvoering van PZ@H lopen zorgverleners tegen een aantal knelpunten aan die een negatieve invloed hebben op de continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Case: Hartfalen Netwerkzorg

In samenwerking met verschillende partners hebben wij een case rondom Passende Zorg @Home voor Hartfalen ingezet.

Doel: Verbeteren van de informatievoorziening t.b.v. netwerkzorg bij Hartfalen bij patiënten thuis.

Problemen die met deze case worden opgelost, zijn:

 • Medicatiewijzigingen worden geregistreerd in verschillende databases die niet met elkaar communiceren:
  - beleid/medicatie registratie in het EPD
  - via mail/telefoon wordt het opgenomen in het ECD door ambulant / technisch handelen team
  - in papieren dossier bij de patiënt thuis wordt het nogmaals geregistreerd;
 • Wijzingen in dossering van medicatie komen niet automatisch door vanuit het EPD van UUU naar de ECD’s van de VVT-instellingen;
 • Medicatie verificatie wordt door gemaild en telefonisch bevestigd;
 • Metingen die het ambulant team/technisch handelen team/verpleegkundig specialist VVT uitvoert bij de patiënt thuis, komen niet door in de EPD’s en ECD’s;
 • Medische en verpleegkundige overdracht moet toegestuurd worden via de mail;
 • CCU-verpleegkundige kunnen gebeld worden buiten kantoortijden met vragen van patiënten. Zij hebben alleen inzage in de virtuele afdeling van HiX en niet in alle medische gegevens die in het ECD of elders gerapporteerd worden.
 • Medische en verpleegkundige overdracht moet toegestuurd worden via de mail. Overige beleid, anders dan medicatie, wordt ook via de mail en telefoon doorgegeven, bijvoorbeeld, voorlopige ontslagdatum, icc derma, lab afname (bijv uit PICC lijn).

In samenwerking met...

Hospital@home (H@H) is netwerkzorg waarbij zorgverleners vanuit verschillende ‘lijnen’ intensief samenwerken en klinische hartfalenzorg thuis leveren onder hoofdbehandelaarschap van de cardioloog. Bij de uitvoering van H@H lopen zorgverleners tegen een aantal knelpunten aan die een negatieve invloed hebben op de continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.