SHARE
EPIC | 
Groningen

VIPP 5

HINQ maakt uitwisselen van ziekenhuisgegevens mogelijk

De HINQ DVZA is gekwalificeerd voor het uitwisselen van ziekenhuisgegevens met bronsysteem Epic. Hiermee wordt het mogelijk zorgprocessen efficiënter in te richten en beter toe te spitsen op de situatie van de patiënt.

MedMij gekwalificeerd
De HINQ DVZA heeft een MedMij kwalificatie voor het uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Documenten (PDF/A) voor bronsysteem Epic. Voor het behalen van deze MedMij kwalificatie werkten wij intensief samen met Epic en het UMCG. Zo komen we steeds dichterbij een compleet dossier in PGO's.

Meer grip op de eigen gezondheid
Wat betekent zo'n compleet dossier in de praktijk? Inzicht in de eigen gegevens geeft patiënten meer grip op hun gezondheid.

Een PGO helpt om de zorg voor de patiënt te stroomlijnen. De patiënt kan bijvoorbeeld van tevoren al gegevens met de zorgverlener delen, zoals de sociale anamnese. Zo is er tijdens het consult meer tijd om de klachten en vragen van de patiënt te bespreken.

Een andere toepassing van PGO's is dat patiënten hun verschillende behandelaars in de regio toegang kunnen geven tot up-to-date informatie. Zo wordt het makkelijker om in een MDO een behandeling af te stemmen die past bij de actuele situatie van de patiënt.

Wilt u online inzage activeren voor uw ziekenhuis?
Neem contact met ons op.

In samenwerking met...