SHARE
Zwangerschap & Geboortezorg | 
Carecodex | 
Landelijk

VIPP Babyconnect

Binnen VIPP Babyconnect ontwikkelt HINQ een integraal geboortezorg dossier, waarin interoperabele gegevensuitwisseling mogelijk is. Dit dossier informeert en verbindt het team van zorgverleners rondom de zwangere. Zo kunnen zij hun tijd doelgericht inzetten, samenwerken aan preventie en optimale uitkomsten.

HINQ biedt een viewer waarin zorgverleners het integrale dossier kunnen bekijken. Hierin worden gegevens uitgewisseld en getoond van de verloskunde, ziekenhuis en kraamzorg.
Daarnaast maakt HINQ de gegevens ook inzichtelijk voor de zwangere zelf. Met een DVZA oplossing kunnen zwangeren hun geboortezorg gegevens inzien in hun PGO.

Met het gebruik van onze oplossingen kunnen de 4 outcome doelen van BabyConnect versneld worden bereikt:

  • Medicatieveiligheid
  • De cliënt centraal
  • Digitale overdracht
  • Eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik

Zo ondersteunt HINQ integrale geboortezorg:
Kwaliteit van zorg - 1 integraal geboortezorg dossier met actuele informatie waardoor zorgprofessionals beter en doelmatig zorg kunnen verlenen. Eenduidiger beleid in het netwerk en eenduidige communicatie (met name ook bij kwetsbare zwangere) dragen bij aan een vermindering van het aantal fouten bij overdrachten.
Ontzorgen - VSV's en IGO's kunnen makkelijker samenwerken doordat HINQ de noodzakelijke infrastructuur biedt voor informatie uitwisseling en governance.
Kostenbesparing - een integraal geboortedossier voorkomt onnodige diagnostiek en handelingen in de keten. Het verlaagt de registratielast omdat actuele informatie meereist met de zwangere. Zo worden herstelkosten door fouten ook vermeden. Door thuismonitoring hoeft de zwangere daarnaast niet onnodig naar het ziekenhuis. Structurele kosten van de BabyConnect infrastructuur zijn een factor 4 tot 10 lager.

Regionaal platform - door interoperabele infrastructuur kan de Juiste Zorg op de Juiste Plek worden geboden, in samenwerking met andere gebieden van zorg. Ook samenwerken met het sociale domein, gemeenten en GGD wordt hiermee mogelijk.

Deze case heeft als voordelen voor de professionals:

  • Naadloze samenwerking tussen de zorgprofessionals rondom de zwangere
  • Altijd toegang tot realtime informatie
  • Gezamenlijk gebruiken van zorgpaden, programma's, vragenlijsten

Deze case heeft als voordelen voor de zwangere:

  • 100% regie van gegevens in handen van de zwangere
  • Zwangere heeft altijd toegang tot goede informatie
  • Korte lijnen met de zorgverleners

Op dit moment nodigen professionals in de geboortezorg per maand 600 gebruikers uit voor deelname aan het behandeltraject.

In samenwerking met...