SHARE
OPEN | 
Landelijk

VIPP OPEN

HINQ werkt in het kader van OPEN samen met PharmaPartners om huisartsenpraktijken die Medicom gebruiken te ontzorgen bij het behalen van de OPEN doelen. Met HINQ als DVZA kunnen praktijken gegevens delen met de PGO van hun patiënten.

Dit betekent online inzage voor praktijken en hun patiënten
Online inzage volgens de OPEN eisen betekent dat patiënten via hun PGO veilig toegang hebben tot hun huisartsgegevens. Zo krijgen zij meer inzicht in hun eigen medische gegevens. Wanneer patiënten meer inzicht hebben in hun gegevens, ondersteunt dit samen beslissen over welke zorg passend is.

Online inzage werkt ook twee kanten op: patiënten kunnen in hun PGO ook zelf gegevens doorgeven aan de praktijk. Bijvoorbeeld metingen die zij thuis kunnen doen. Zo wordt monitoren op afstand mogelijk.

Over de HINQ DVZA
HINQ biedt in het kader van OPEN een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Een DVZA is nodig om de gegevens uit het HIS veilig te delen met de PGO van de patiënt. Wanneer de praktijk is aangesloten op een DVZA, kunnen patiënten met hun PGO hun huisartsgegevens ophalen volgens MedMij. Zo krijgen zij met hun PGO online inzage in hun dossier, een belangrijke voorwaarde voor OPEN.

PharmaPartners heeft gekozen voor HINQ als DVZA voor alle Medicom-huisartsen. Met HINQ als DVZA voldoet de praktijk aan de eisen van de OPEN subsidie. Met HINQ kunnen praktijken via PGO's de volgende gegevens uitwisselen met hun patiënten:

  • Huisartsgegevens
  • Documenten (PDF/A)
  • eAfspraak
  • Zelfmetingen

Lees meer over de DVZA >

In samenwerking met...