SHARE
VIPP InZicht | 
Landelijk

VIPP InZicht

HINQ faciliteert gegevensuitwisseling in de langdurige zorg door ontsluiting van gegevens vanuit VVT instellingen naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) mogelijk te maken. In het kader van VIPP InZicht zijn al meerdere informatiesystemen gekwalificeerd voor gegevensuitwisseling van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ).

Veel aangesloten leveranciers
Binnen het programma van VIPP InZicht wordt gegevensuitwisseling in de langdurige zorg mogelijk gemaakt. Mede dankzij intensieve regionale samenwerking zijn al meerdere kwalificaties behaald voor gegevensuitwisseling volgens de MedMij-standaarden.

 

Bronsystemen Status
MijnCaress (PinkRoccade) Live
PUUR (Ecare) Live
ONS (Nedap) Live
SDB (SDB Groep) Live
Fierit (Tenzinger) Gekwalificeerd
Ysis (Gerimedica) Live

 

Combinaties Status
ONS + MijnCaress Live
Ysis + ONS Live
MijnCaress + PUUR Live
Ysis + SDB Live
Ysis + PUUR Live
Ysis + Fierit Gekwalificeerd
Ysis + Lable Care In ontwikkeling

 

Samenwerken om gegevensuitwisseling goed in te richten
Meer dan 10 regio’s hebben samen gekozen voor HINQ als DVZA voor VIPP InZicht. Door de vraag te bundelen, kunnen kosten voor ontwikkeling worden gedeeld, en kan onderhoud beter en efficiënter worden ingericht. We hebben met de regio’s een leverancierstafel ingericht om de ontwikkeling van de DVZA goed met elkaar af te stemmen.

Ondertussen zijn al meer dan 60 zorginstellingen uit deze regio's de overeenkomst voor HINQ als DVZA getekend.

Regionale samenwerking
Door in de regio samen op te trekken wordt ook regionale samenwerking mogelijk. De ontsluiting van de gegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt is daarin een belangrijke stap naar gegevensuitwisseling voor het totale netwerk.

In samenwerking met...

Reviews